Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

7Մ.
13.jpg
 
Շարքից \((\)F2,Cl2,I2\()\) ընտրի՛ր այն հալոգենը, որը  KBr-ի լուծույթից բրոմին դուրս կմղի:
 
Կազմի՛ր ընթացող ռեակցիայի հավասարումը:
 
Որոշի՛ր
 
\(1\). Ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը:
\(2\). Ռեակցիայի արգասիքի զանգվածը (գ), եթե դրա ստացման նպատակով վերցրել են 4.5 մոլ հալոգեն և նույն քանակությամբ KBr պարունակող լուծույթ:
\(3\). Չփոխազդած նյութի քանակը (մոլ):
 
Պատասխան \(1\) 
 
Պատասխան \(2\)   գ
 
Պատասխան \(3\)   մոլ: