Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Քլորի բնական միացության որոշում 1Մ.
2. Հալոգեն պարունակող միացության բանաձևի ընտրություն 1Մ.
3. Անհայտ հալոգենի որոշումը՝ ըստ հանքանյութի անվանման 3Մ.