Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Մեկական մոլ քալկոգենի առաջացրած օքսիդի \((\)RO2\()\) և ածխածնի\((II)\) օքսիդի խառնուրդի խտությունը, ըստ ջրածնի, հավասար է 23-ի:
 
Որոշի՛ր.
 
1. RO2 օքսիդի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
2. Օդի ծավալը (լ, ն.պ.), որն անհրաժեշտ է 6 մոլ RO2 օքսիդն օքսիդացնելու համար (համապտասխան պայմաններում, ընդունելով քանակական ելք): Թթվածնի ծավալային բաժինը օդում ընդունիր \(20\)%
 
30.5 մոլ քանակով օքսիդացման արգասիքի և անհրաժեշտ քանակով ջրի փոխազդեցությունից առաջացած նյութի զանգվածը (գ):
 
                              
Պատասխան 1. 
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.