Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8.8Մ.
1. Հնչյունափոխված բառեր 2Մ.
2. Տեքստի լրացում 1Մ.
3. Անուն խոսքի մասեր 1.8Մ.
4. Վերլուծել բաղադրիչների 4Մ.