Բնագրից դու՛րս գրիր \(2\)-ական բարդ և ածանցավոր բառ և վերլուծի՛ր բաղադրիչների:
 
Օրինակ՝ ժամացույց = ժամ + ա + ցույց
 
Բարդ բառեր՝
 
 \(=\)
 
 \(=\)
 
Ածանցավոր բառեր՝
 
 \(=\)
 
 \(=\)