Առաջադրանքներ

1. Տեքստի լրացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Անուն խոսքի մասեր

Բարդություն հեշտ

1.8
3. Հնչյունափոխված բառեր

Բարդություն միջին

2
4. Հականիշ, հոմանիշ

Բարդություն միջին

3
5. Վերլուծել բաղադրիչների

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

1. Վարժանք

Բարդություն միջին

8.8

Նյութեր ուսուցչի համար