Բնագրից դու՛րս գրիր \(2\) հնչյունափոխված բառ և վերականգնի՛ր դրանց արմատների ուղիղ ձևերը:
 
 հնչյունափոխված       
    անհնչյունափոխ