Բնագրում գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի՝
 
ա) հոմանիշները
 
նայել - 
 
միջօրե -
 
տապ - 
 
բ) հականիշները
 
վատություն - 
 
պտղատու - 
 
հեռանալ -