Մեթոդական հանձնարարականներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տեքստի լրացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ուշադիր կարդալ բնագիրը և լրացնել բաց թողնված տառերը
2. Անուն խոսքի մասեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.8Մ. Բնագրից դուրս գրել 3-ական գոյական, ածական, դերանուն
3. Հնչյունափոխված բառեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Բնագրից դուրս գրել 2 հնչյունափոխված բառ և վերականգնել դրանց արմատների ուղիղ ձևերը
4. Հականիշ, հոմանիշ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բնագրում գտիր և գրիր տրված բառերի հոմանիշներն ու հականիշները
5. Վերլուծել բաղադրիչների 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Բնագրից դուրս գրել 2-ական բարդ և ածանցավոր բառ և վերլուծել դրանք բաղադրիչների

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք 00:15:00 միջին 8.8Մ. Բնագրի ընթերցում, տրված առաջադրանքների կատարում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք 00:20:00 միջին 5Մ. Լրացուցիչ, ստեղծագործական առաջադրանքներ
2. Ստուգողական աշխատանք 00:25:00 միջին 5Մ. Լրացուցիչ, ստեղծագործական առաջադրանքներ