Միացրո՛ւ առածների սկիզբն ու վերջը:
 
.............ոչխարի հոտի մեջ չի կարող թաքնվել
.............բայց հեռուն է տեսնում   
.............հավը ձու ածեց` աշխարհն իմացավ
 
 
1. Ուղտը ձագ ծնեց` աննկատ անցավ, :

2. Ուղտի վրա նստածը :
                                                      
3. Ուղտը մոտիկ է արածում, :