Տրված բառերից կազմի՛ր բայեր:
 
 
Ծիծաղ -

աղմուկ -

շոգ -
 
սառը -
 
քիչ -
 
խիտ -