Առաջադրանքներ

1. Տեքստի լրացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Լրացրու աղյուսակը

Բարդություն հեշտ

2
3. Բայերի կազմություն

Բարդություն միջին

3
4. Առածներ

Բարդություն միջին

3
5. Հոմանիշներ ու հականիշներ

Բարդություն բարդ

4.8
6. Որոշել պարզ, բարդ, ածանցավոր բառերը

Բարդություն բարդ

4.8

Թեստեր

1. Վարժանք

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար