Տրված բառերը գրի՛ր առանձին սյունակներում՝ պահպանելով հերթականությունը:
 
Ուղտ, փշոտ, կոշտուկ, ընտանի, միասապատ, բուրդ, ուղտափուշ, բեռնակիր, անտարբեր, թուփ, ավազ, երկսապատ
 
պարզ
բարդ
ածանցավոր