Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Տեքստի լրացում 1Մ.
2. Բայերի կազմություն 3Մ.
3. Առածներ 3Մ.
4. Լրացրու աղյուսակը 2Մ.