Բնագրից ընտրի՛ր գոյական, ածական, դերանուն:
 
 
Ո՞ր բառն է գոյական՝
 
 
Ո՞ր բառն է ածական՝
 
 
Ո՞ր բառն է դերանուն՝