Առաջադրանքներ

1. Տեքստի լրացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Տեքստի վերաբերյալ հարցեր

Բարդություն հեշտ

1
3. Վերածիր համառոտ նախադասությունը ընդարձակի

Բարդություն հեշտ

1
4. Տեքստից դուրս գրել գոյական, դերանուն և ածական

Բարդություն հեշտ

1.8
5. Պարզ, ածանցավոր և բարդ բառեր

Բարդություն միջին

3
6. Կետադրիր նախադասությունը

Բարդություն միջին

3
7. Առած-ասացվածքներ

Բարդություն միջին

4
8. Տեքստից դուրս գրել հոմանիշներն ու հականիշները

Բարդություն բարդ

4.8

Թեստեր

1. Վարժանք

Բարդություն միջին

4.8

Նյութեր ուսուցչի համար