Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Տեքստի լրացում 1Մ.
2. Վերածիր համառոտ նախադասությունը ընդարձակի 1Մ.
3. Տեքստից դուրս գրել գոյական, դերանուն և ածական 1.8Մ.
4. Տեքստի վերաբերյալ հարցեր 1Մ.