Բնագրում գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի՝
 
 
ա. հոմանիշները
  
 
մաքուր -
 
արփի -
 
տաք -
 
 
բ. հականիշները
  
հեռու -
 
սև -
 
սառը -