Տրված է առած-ասացվածքների սկիզբը: Տրված տարբերակներից օգտվելով՝ լրացրու՛դրանք:
 
 
...քան թշնամու համբույրը
...ամեն օր կիրակի է
...մարդը՝ անունով ու գործով
...գլխավորը հավատարմությունն է
 
Ծույլի համար :
 
Թռչունը թևով է թռչում, :
 
Մարդու մեջ :
 
Ընկերոջ ապտակն ավելի լավ է, :