Կետադրի՛ր նախադասությունը:
 
Արևն իր ջերմ շնչով գգվում էր նրան փաղաքշում շոյում մազերը: