Բնագրից դու՛րս գրիր երկուական պարզ, ածանցավոր և բարդ բառ:
 
1. պարզ
 
 
2. բարդ
 
 
3. ածանցավոր