Մեթոդական հանձնարարականներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կարդա բնագիրն ու լրացրու բաց թողնված տառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարդալ տեքստը և լրացնել բաց թողնված տառերը
2. Հասարակ և հատուկ գոյականներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Կարդալ բնագիրն ու առաջարկված տարբերակներից ընտրել հատուկ և հասարակ գոյականները
3. Կազմիր առած-ասացվածքներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Միացրու առած-ասացվածքների սկիզբն ու վերջը
4. Թվականները գրել տառերով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրված թվականները գրել տառերով
5. Հոմանիշ և հականիշ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4.8Մ. Գրիր տրված բառերի հոմանիշներն ու հականիշները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք 00:15:00 միջին 7.8Մ. Բնագրի ընթերցում, տրված առաջադրանքների կատարում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք 00:20:00 միջին 12Մ. Լրացուցիչ, ստեղծագործական առաջադրանքներ
2. Ստուգողական աշխատանք 00:25:00 միջին 7.8Մ. Լրացուցիչ, ստեղծագործական առաջադրանքներ