Տրված առած-ասացվածքներից ո՞րն է համապատասխանում բնագրի բովանդակությանը: