Տեքստից դուրս գրի՛ր \(3\)-ական գոյական, ածական և բայ:
 
Գոյական
Ածական
Բայ