Բնագրից դո՛ւրս գրիր \(2\)-ական թվական, դերանուն և շաղկապ:
 
թվական
դերանուն
շաղկապ