Առաջադրանքներ

1. Տեքստի լրացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Կազմել բարդ բառեր

Բարդություն միջին

3
3. Դուրս գրել բնագրից երկուական թվական, դերանուն, շաղկապ

Բարդություն միջին

3
4. Հոմանիշներն ու հականիշները

Բարդություն բարդ

4.8
5. Գոյականից կազմել ածական և բայ

Բարդություն բարդ

4.8

Թեստեր

1. Վարժանք

Բարդություն միջին

16.6

Նյութեր ուսուցչի համար