Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16.6Մ.
1. Տեքստի լրացում 1Մ.
2. Հոմանիշներն ու հականիշները 4.8Մ.
3. Կազմել բարդ բառեր 3Մ.
4. Դուրս գրել բնագրից երկուական թվական, դերանուն, շաղկապ 3Մ.
5. Հոմանիշներն ու հականիշները 4.8Մ.