Բնագրում գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի`
 
 
ա. հոմանիշները
 
ախոյան -
 
անմիջապես -
 
անհաշիվ -
 
 
բ. հականիշները
  
հարձակվել -
 
բարեկամ -
 
մոտենալ -