«Առարկաների խմբագրում» Դուք արդեն ստեղծեցիք Ձեր «Առարկան» և Ձեր դասարանի համար հրապարակեցիք ուսուցողական ծրագիր։ Եվս մեկ ուսուցողական ծրագիր այլ դասարանի համար ավելացնելու նպատակով հետևեք ստորև բերված քայլերի հաջորդականությանը։
Քայլ 1. Սկիզբ
 1. Մուտք գործեք «Առարկաներ» բաժինը։
 2. «Իմ առարկաները» բլոկում սեղմեք «Խմբագրել առարկաները» կոճակը։
Screenshot_30.png
Քայլ 2. «Իմ առարկաները»  
Աղյուսակում Դուք տեսնում եք՝
 1. Ձեր առարկայի անվանումը։ 
 2. Ձեր ստեղծած ուսուցողական ծրագրերի քանակը։
 3. Սեղմեք առարկայի անվանման վրա։
Screenshot_31.png
Քայլ 3. Նոր ծրագրի ավելացում
Դուք գտնվում եք Ձեր առարկայի էջում:
  
Աղյուսակում Դուք տեսնում եք՝
 1. Ձեր ստեղծած ուսուցողական ծրագրերը։
 2. Յուրաքանչյուր ծրագրի կարգավիճակը (հրապարակված է/հրապարակված չէ)։
 3. Սեղմեք «Ստեղծել առարկա» կոճակը։
Screenshot_32.png
 1. Մուտքագրեք նոր ծրագրի անվանումը։ Օրինակ՝ «\(8\)-րդ դասարան»։
 2. Սեղմեք «Ստեղծել»։
Screenshot_33.png
Քայլ 4. Նյութերի ավելացում
Դուք հայտնվել եք նյութերի ավելացման էջում։
 
Սեղմեք «Ավելացնել նյութեր» կոճակը։
 
Screenshot_34.png
 
Հաջորդիվ հերթականությամբ կատարեք «Առարկայի ստեղծում» գլխի հետևյալ քայլերը՝
 • Քայլ 2. Նյութերի ավելացում
 • Քայլ 3. Նյութերի խմբագրում
 • Քայլ 4. Հրապարակում
Շնորհավորում ենք։ Դուք հրապարակեցիք նոր ուսումնական ծրագիր
 1. Մուտք գործեք «Առարկաներ» բաժինը։ 
 2. «Իմ առարկաները» բլոկում սեղմեք Ձեր առարկայի անվանման վրա։
Screenshot_35.png
 
Դուք տեսնում եք, որ Ձեր առարկայում այժմ առկա է երկու ուսումնական ծրագիր։ Ուսումնական ծրագիրը տեսնելու համար սեղմեք այդ ծրագրի անվանման վրա։
Օրինակ
Օրինակ՝ եթե Դուք ստեղծել եք ծրագրեր \(7\)-րդ և \(8\)-րդ դասարանների համար, ապա սեղմեք «\(8\)-րդ դասարան» գրառման վրա:
 
Screenshot_2.png
 
Ուշադրություն
Ուսուցիչը պատասխանատվություն է կրում ԻմԴպրոց կայքում՝ հատկապես «Առարկաներ» և «Ստուգողական աշխատանքներ» բաժիններում իր կողմից ստեղծված կամ տեղադրված նյութերի համար։ Տվյալ նյութերը չպետք է հակասեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և բարոյականության ընդունված նորմերին (տե՛ս Օգտատերերի համաձայնագիր