Գրատախտակի մոտ պատասխանելու հոգեբանական արգելքների հաղթահարում ԻմԴպրոցի օգնությամբ
Հայտնի է, որ որոշ սովորողներ դասի ժամանակ հաճույքով չեն պատասխանում դասը գրատախտակի մոտ։ Հաճախ պատճառը հասարակական ելույթների և գնահատականների նկատմամբ վախն է։ 
 
Գրատախտակի մոտ պատասխանելու բարդույթներ, որպես կանոն, ունենում են երկու տիպի սովորողներ․
 • բացասական փորձը վերապրած, տանը և դպրոցում սակավ աջակցություն և դրական գնահատական ստացած և արդյունքում իրենց ուժերին անվստահ, «հերթական» տապալումից վախեցող;
 • նրանք, ում տանը չափազանց հաճախ են գովում, բարձր ինքնագնահատականով սովորողները, որոնց համար «տապալում» նշանակում է ցանկացած ոչ կատարյալ պատասխանը։
Ուսուցչի խնդիրն է հնարավորինս օգնել այդպիսի աշակերտներին հավասարակշռություն գտնել, հաղթահարել վախերը և ներքին դիմադրությունները։
 • Ցածր ինքնագնահատականով աշակերտին ներշնչել վստահություն իր ուժերի նկատմամբ, ամրապնդել հաջողության զգացողությունը։ 
 • Բարձր ինքնագնահատականով աշակերտին մեղմորեն, սակայն հետևողականորեն ցույց տալ օբյեկտիվ գնահատականը և բացատրել, որ կյանքում ամեն ինչ կատարյալ չէ և յուրաքանչյուր սխալի վրա կարելի է աշխատել՝ լավագույն արդյունքի հասնելու համար։
ԻմԴպրոց կայքը ուսուցչին օգտակար, օժանդակող գործիք է սովորողների նկատմամբ անհատական մոտեցում ցուցաբերելու համար։
 
2zakompom.png
Ինչպե՞ս է օգնում ԻմԴպրոց կայքը սովորողներին և ուսուցչին դասարանում աշխատանքի ժամանակ
 • ԻմԴպրոց կայքում առաջադրանք լուծելիս սովորողն անմիջապես տեսնում է իր արդյունքը, որը համակարգն ինքնեկ հաշվել է։ 
   
 • Գնահատականը (միավորների քանակը, ստուգված է/ստուգված չէ) օբյեկտիվ է և կախված չէ ո՛չ ուսուցչից, ո՛չ շրջակա միջավայրից։ Այսպիսով, ժամանակի ընթացքում սովորողն ավելի հաճույքով է գնում ինքնաստուգման։ 
   
 • Եթե սովորողը սխալ է լուծել առաջադրանքը, ապա նա անմիջապես տեսնում է, թե որտե՞ղ է սխալ թույլ տվել։ Լուծման քայլերի շնորհիվ (Իմ+ բաժանորդագրության շրջանակներում) նա կարող է դասարանի հետ միասին վերլուծել լուծման ընթացքը և հասկանալ, թե ինչպես ուղղել սխալը։
Снимок81.JPG
 
Снимок82.JPG
 • Հաճախ սովորողը սխալվում է միայն առաջին անգամ՝ հուզմունքից։ Լուծման քայլերը վերլուծելուց հետո նրան տվեք ուղղվելու և առաջադրանքը կրկին կատարելու հնարավորություն։
Ուսուցիչները նշում են․
Շատ կարևոր է, որ աշակերտները ոչ միայն տեսնում են իրենց արդյունքները, այլ նաև կարող են ազդել դրանց վրա և, անհրաժեշտության դեպքում, փոփոխել գնահատականը։
 • Եթե աշակերտը ճիշտ է կատարել առաջադրանքը, ապա համակարգի կողմից անմիջապես ստանում է դրական գնահատական։ Աստիճանաբար նվազում կամ իսպառ վերանում է անհաջողության նկատմամբ վախը։ Տարբեր պատճառներով իր ուժերին անվստահ աշակերտը սովորում է իրեն օբյեկտիվ գնահատել, դառնում է ուսումնառության նկատմամբ առավել մոտիվացված։ 

  Снимок83.JPG
 • Համագործակցեք դասարանի հետ, քանի որ համադասարանցիների աջակցությունը ևս նշանակություն ունի։ ԻմԴպրոցը, ինչպես նաև մյուս ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներից շատերը, աշակերտների մոտ հետաքրքրություն են առաջացնում, նրանք ավելի քիչ են շեղում ուշադրությունը և ավելի շատ են հետևում գրատախտակի մոտ տեղի ունեցածին՝ ընթացքում յուրացնելով և ամրապնդելով նյութը, ինչպես նաև աջակցելով դասը պատասխանողին:
 • Հանդիպում են նաև այլ իրավիճակներ․ սովորողները զգում են «անավարտություն» և հիասթափություն, եթե նոր թեմայի յուրացման և ամրապնդման ժամանակ նրանց չեն կանչում գրատախտակի մոտ։ Արդյունքում նվազում է մոտիվացիան․ «Ինչո՞ւ սովորել, եթե չեն կանչում»։ Հասկանալի է, որ ուսուցչի ժամանակը սահմանափակված է ուսումնական պլանով, սակայն սովորողներին ուշադրություն է պետք։
Արդի տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն ուսուցչին հնարավորություն են տալիս մեկ դասաժամի ընթացքում անհատապես ստուգել յուրաքանչյուր աշակերտին և անմիջապես ստանալ դասարանի օբյեկտիվ պատկերը։
 • Իրականում, սկսած միջին և նույնիսկ կրտսեր դպրոցից, ԻմԴպրոց կայքում աշխատանքն օգնում է հաղթահարել ոչ միայն գրատախտակի մոտ պատասխանելու վախը։ Արդյունքում, ԻմԴպրոց-ը սովորողների մոտ ձևավորում է ինքնավերահսկողության, պատասխանատվության հատկանիշներ և ձերբազատում է աշխատանքի ընթացքում ի հայտ եկող վախերից։
28070421_981414618664139_4092150399923586249_o.jpg