Կազմել դասի պլան՝ կիրառելով ԻմԴպրոց կայքի կրթական տարրերը։ 
 
Ի՞նչ հերթականությամբ պետք է կազմել դասի պլանը: Պատուհանում գրեք համապատասխան համարը։
 
Ստուգել դասի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները․ աշակերտներին հանձնարարել իրենց տեխնիկական միջոցներով ինքնուրույն կատարել ԻմԴպրոց կայքի վարժությունները։
Կատարելագործել դասի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները․ աշակերտներին տանը կատարելու համար հանձնարարել անցած թեմայից որոշ առաջադրանքներ։
Տեսությունն ուսումնասիրել դասի ժամանակ․ էկրանին արտապատկերել ինչ-որ թեմայի տեսությունը։
Սովորել թեման․ տեսությունն ուսումնասիրել ամբողջ դասարանով։
Ամրապնդել թեման․ ամբողջ դասարանով կատարել ԻմԴպրոց կայքի առաջադրանքները։