ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար
Ստեղծեք Ձեր ուսումնական ծրագիրը «ԻմԴպրոց» կայքում
Ստացեք հաշվետվություն Ձեր ուսումնական ծրագիր արդյունավետության վերաբերյալ
Օգտագործեք Ձեր առաջադրանքները ստուգողական աշխատանքներում

Տեսություն

«ԻմԴպրոց» կրթական կայքը
«ԻմԴպրոց» կայքը նմանօրինակը չունեցող էլեկտրոնային ինտերնետ ռեսուրս է, որը միավորում է միջնակարգ կրթության ողջ ուսումնական համալիրը: Այն միաժամանակ և՛ դասագիրք է, և՛ խնդրագիրք, և՛ առաջադրանքների ու թեստերի հսկայական շտեմարան: Յուրաքանչյուր դպրոցական առարկայի յուրաքանչյուր թեմայից «ԻմԴպրոցը»  պարունակում է մատչելի տեսական նյութեր,  \(400\) -ից  \(700\)  չկրկնվող առաջադրանք, խնդիր, վարժություն և ամփոփիչ թեստ:

«ԻմԴպրոց» կայքը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին անցկացնել իր դասը կամ հանձնարարել դասարանային, տնային և ստուգողական առաջադրանքներ, իսկ աշակերտներին՝ սովորել իրենց դասերը կամ առցանց կատարել հանձնարարված առաջադրանքները: Աշակերտը կարող է ուղղակիորեն կայքում կարդալ իրեն հանձնարարված դասի տեսական նյութը, իսկ այնուհետև գործնականում ամրապնդել այն՝ կատարելով բազմաթիվ առաջադրանքներն ու վարժությունները, լուծել խնդիրները, լրացնել ամփոփիչ թեստերը: Չէ՞ որ հիմնականում տնային առաջադրանքը կատարելու ընթացքում է դասի ժամանակ բացատրված նյութը դառնում գիտելիք: Երբ երեխան առաջադրանքները կատարելու ընթացքում չի ստանում իր հարցի պատասխանը, նա լավագույն դեպքում դիմում է ծնողի կամ այլ անձի օգնությանը կամ փնտրում է լուծումներ համացանցում, բայց ավելի հաճախ ուղղակի չի կատարում առաջադրանքը:
 
Շատ դեպքերում աշակերտը տնային առաջադրանքը չի կարողանում ինքնուրույն կատարել, ինչի պատճառով այն դառնում է տհաճ պարտականություն: Ավելին, միշտ չէ, որ համացանցում կարելի է գտնել անհրաժեշտ տեղեկությունները կամ տեղադրվածը հավաստի է: «ԻմԴպրոց» կայքն արդյունավետ կերպով լուծում է այդ խնդիրները:

 
«ԻմԴպրոց» կայքը ոչ միայն պարունակում է հարյուրավոր առաջադրանքներ յուրաքանչյուր թեմայից, այլ նաև բոլոր առաջադրանքների բացատրությունները և լուծման քայլերը:
Կայքի ուսուցման համակարգը հիմնված է մտքի վարժանքի սկզբունքի վրա: Այն գիտելիքների ամրապնդման յուրօրինակ «մարզասարք» է: Բազմաթիվ անգամ կատարելով առաջադրանքների չկրկնվող տարբերակները, ուսումնասիրելով դրանց լուծման քայլերն ու բացատրությունները, սովորելով սեփական սխալների վրա՝ աշակերտը կարող է ինքնուրույն և խորապես յուրացնել անգամ անհասկանալի ու դժվար թեմաները, բարձրացնել իր գնահատականներն ու առաջադիմությունը:
 
Անհերքելի է, որ ժամանակակից աշխարհում մարդկանց համար, առհասարակ, և ուսուցչի համար, հատկապես, ամենաարժեքավորը ժամանակն է: Նրա յուրաքանչյուր րոպեն թանկ է: Տեղեկատվական անսահման հոսքի ու հասարակության կողմից դպրոցին ներկայացվող օրեցօր աճող պահանջների պայմաններում դասագրքային նյութն այլևս բավարար չէ: Բացի այդ, դպրոցում դասաժամն ընդամենը \(45\) րոպե է, որի ընթացքում ուսուցիչը չի հասցնում բավարար ժամանակ հատկացնել յուրաքանչյուր երեխայի: Առաջադրանքները դասագրքերում ևս խիստ սահմանափակ թվով են: Արդյունքում երեխան հաճախ չի հասկանում կամ խորապես չի յուրացնում նոր նյութը, ինչը դժվարություններ է ստեղծում հաջորդ թեման անցնելիս:
 
«ԻմԴպրոց» կայքի միջոցով աշխատելիս ուսուցիչն էականորեն խնայում է իր ժամանակը, քանի որ, oգտվելով կայքի առաջադրանքների մեծ շտեմարանից, արագորեն ստեղծում և հանձնարարում է տնային, ուսուցողական և ստուգողական բնույթի առաջադրանքներ, իսկ համակարգն ավոտոմատ կերպով ստուգում ու գնահատում է աշակերտներին և վերլուծում նրանց ուսումնառության արդյունքները:

Կայքը տրամադրում է բազմաթիվ վիճակագրական տվյալներ թե՛ ուսուցիչին, թե՛ ծնողներին՝ պարզ և ակնառու տեղեկատվական տեսքով (ինֆոգրաֆիկայի ձևով): Կայքը թույլ է տալիս մշտապես տեղյակ լինել աշակերտներին հանձնարարված աշխատանքների կատարման ընթացքից, իմանալ, թե ինչպես է նրանցից յուրաքանչյուրը կատարել դրանք, ինչպես նաև պարզել, թե որ թեմաներն աշակերտների ո՞ր տոկոսն է յուրացրել:
 
Կայքը նաև տրամադրում է յուրաքանչյուր աշակերտների առաջադիմության ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն՝ իր համադասարանցիների արդյունքների ու հանրապետության դպրոցների միջին ցուցանիշների համեմատությամբ: Մասնավորապես, այն տրամադրում է հետևյալ վիճակագրական տվյալները.

• առարկայի յուրացման աստիճանը,
 
• աշակերտի արդյունքները հետևյալ ցուցանիշներով` կատարած առաջադրանքների քանակը, վաստակած միավորները, կատարման վրա ծախսած ընդհանուր ժամանակը, մեկ առաջադրանքի կատարման միջին արագությունը և առաջադրանքների լուծման համար կատարված փորձերի քանակը, ինչպես նաև թեմայի յուրացման աստիճանը:
 
Այսօր ուսուցիչը կարիք ունի այնպիսի ուսումնական ռեսուրսի, որը կլինի արդյունավետ, համապիտանի, ընդհանրական և կնպաստի աշակերտների մոտիվացիայի ստեղծմանն ու դրա պահպանմանը ողջ ուսումնառության ընթացքում, ինչպես նաև նրա առաջընթացին ու առաջադիմության բարձրացմանը:  «ԻմԴպրոց» կայքը տալիս է այդ հնարավորությունը: 
 
Ուշադրություն
Կայքով դասավանդելը և սովորելը արդյունավետ է, հեշտ, հետաքրքրիր և զերծ է ժամանակային ու տարածքային բոլոր սահմանափակումներից:
Ուղեցույցի նպատակը
Սույն դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսուցիչներին «ԻմԴպրոց» նորարարական կրթական կայքի ընձեռած հնարավորություններին:

 
Ուղեցույցում ներկայացված նյութը ուսուցիչներին կտրամադրի կարևոր տեղեկատվություն «ԻմԴպրոց» կայքի առանձնահատկությունների մասին և կզարգացնի կայքով աշխատելու գործնական հմտությունները: Ավելին, այն կամրապնդի ուսուցիչների ՏՀՏ և ինտերնետային կրթական ռեսուրսների հետ աշխատելու ընդհանուր հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես նաև կնպաստի ուսումնական գործընթացում դրանց կիրառմանը:
 
Ուղեցույցի ուսումնական նյութը ներառում է յուրաքանչյուր առարկայի յուրաքանչյուր թեմայից տեսական մաս և գործնական առաջադրանքներ:

«ԻմԴպրոց» կայքն ունի ուսուցիչների ներքին հավաստագրման համակարգ: Այս ուսումնական դասընթացն անցնելուց և ստորև պահանջները կատարելուց հետո ուսուցիչները կստանան նաև «ԻմԴպրոց» հավաստագիր՝ հավաստող ուսուցչի կողմից նորարարական տեխնոլոգիաները ուսումնական գործընթացում կիրառելու համար:
 
Հավաստագիր ստանալու համար անհրաժեշտ է.
  • ավարտել սույն «Տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառումը ուսումնական գործընթացում» դասընթացը  և վաստակել առնվազն \(36\)  միավոր՝ \(46\)   առավելագույնից կամ միավորների \(78\) տոկոսը,
  • իրականացնել աշակերտների գրանցում կայքում (առնվազն մեկ դասարանի),
  • անցկացնել դասարանային աշխատանքներ կայքով,
  • ստեղծել առնվազն \(2\)-ից \(3\) տնային կամ ստուգողական բնույթի աշխատանք  ու հանձնարարել դրանք աշակերտներին կայքի միջոցով,
  • ուսումնասիրել և վերլուծել հանձնարարված աշխատանքերի կատարման արդյունքները կայքի միջոցով: 
Վերը նշված պահանջները կատարելուց հետո անհրաժեշտ է ուղարկել հարցում՝ info@imdproc.am էլեկտրոնային հասցեին: Հարցումը պետք է ուղարկել այն էլեկտրոնային փոստից, որը հանդիսանում է «ԻմԴպրոց» կայքում ուսուցչի մուտքանունը (լոգինը):  Հենց այդ էլեկտրոնային փոստով ուսուցիչը կստանա իր հավաստագիրը՝ կայքի ադմինիստրացիայի կողմից վերը նշված պահանջների կատարումը ստուգելուց հետո: 
Ստացված  հավաստագիրը ուսուցիչը կարող է ներբեռնել համակարգիչ և տպել:
 
Այս դասընթացը կազմում է ուսուցիչների հերթական ատեստավորմանը նախընթաց պարտադիր վերապատրաստման ծրագրի բաղկացուցիչ մասը: «ԻմԴպրոց» հավաստագիրը ներկայացնելու դեպքում այս դասընթացի ժամաքանակը հաշվարկվում է ուսուցչի վերապատրաստման ժամաքանակում:
 
Դասընթացի ծրագիրը
Screenshot_16.png
Screenshot_17.png
Screenshot_18.png
Screenshot_22.png
Screenshot_23.png
Screenshot_2.png