Լրացրեք բաց թողնված բառերը: Նշեք բառերը ճիշտ քերականական ձևով:
 
Գրանցվելիս պետք է գտնել ճիշտ ուսումնական հաստատությունը:  նոր դպրոց անհրաժեշտ չէ:
 
Եթե աշակերտը ԻմԴպրոց կայք մուտք գործելու համար ընտրել է սոցիալական ցանց տարբերակը, ապա անհրաժեշտ է լրացնել գրանցման բոլոր չլրացված դաշտերը և  գրանցումը նշված էլեկտրոնային փոստի միջոցով։
 
Եթե աշակերտը մոռացել է էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ապա ուսուցիչը կարող է աշակերտի էլեկտրոնային փոստի հասցեն փոփոխել «  կառավարում» բաժնում։