«ԻմԴպրոց» կայքի առանձնահատկությունները
 
«ԻմԴպրոց» կայքի բացառիկ առանձնահատկությունն  այն է, որ յուրաքանչյուր առաջադրանք և թեստ ունի բազմաթիվ տարբերակներ, իսկ դրանց ճիշտ պատասխանները հնարավոր չէ գտնել համացանցից կամ արտագրել դասընկերոջից։
 
Որպես օրինակ կարող ենք ներկայացնել առաջադրանք  «Հանրահաշիվ»  առարկայից Վիետի թեորեմի վերաբերյալ:
 
vieti teorem.png
Յուրաքանչյուր սովորողի պատահականության սկզբունքով բաժին է ընկնում  առաջադրանքի որևէ տարբերակը: Այդպիսով, յուրաքանչյուրը լուծում է իր տարբերակը:

 
Եթե սովորողը ցանկանում է կրկին լուծել նույն առաջադրանքը, ապա լուծում է այդ առաջադրանքի մեկ այլ տարբերակը: Այդ ձևով իրականացվում է  «անվերջ» ուսուցման և սեփական սխալների վրա սովորելու սկզբունքը:
Սեփական սխալների վրա սովորելը
Առաջադրանքի սխալ պատասխանի դեպքում համակարգը հուշում է տալիս տեսության տեսքով և բացատրում տվյալ առաջադրանքի լուծման քայլերը:
 
lucman qajle8.png
Դպրոցական առաջադրանքների գեներատորի աշխատանքի սկզբունքը և լուծման քայլերը
«ԻմԴպրոց» կայքի առաջադրանքները ստեղծվում են GenExis ծրագրով, որը գեներացնում է հսկայական թվով տարբերակներ՝ լիովին բացառելով արտագրության հնարավորությունները: 
 
քայլեր.png
Առաջադրանքների օրինակներ
 
առաջ1.pngառաջ2.png
առաջ3.pngառաջ4.png
առաջ5.pngառաջ6.png