1. Ընտրեք ճիշտ պատասխանը։
  
ԻմԴպրոց կայքում միավորները ո՞ր նշանով են նշանակվում․
 
  
2. Լրացրեք նախադասությունը։
  
Եթե \(4-\)րդ դասարանի աշակերտը «Առարկաներ» բաժնում լուծում է տարբեր դասարանների առաջադրանքներ, ապա «» բաժնում կավելանան միայն դասարանի առարկաների համար նախատեսված միավորները։
  
3. Ընտրեք ճիշտ պատասխանը։
  
Եթե առաջադրանքի համար նախատեսված առավելագույն հնարավոր միավորներից հավաքվել է \(35\) %-ը, ապա առաջադրանքը ։
  
4. Լրացրեք նախադասությունը։
  
ԻմԴպրոց կայքում գնահատական կարելի է վաստակել առարկայի, թեմայի կամ   համար։