Տվյալ առաջադրանքը կօգնի ավելի լավ կողմնորոշվել «Առարկաներ» բաժնում և «Աշակերտների արդյունքները» հաշվետվությունում։
 
«Առարկաներ» բաժնում գործարկեք «Երկրաչափություն» առարկան։ Գտեք \(10\)-րդ դասարանի համար նախատեսված նյութերը, «\(III\). Բազմանիստներ» թեման, «\(4\). Բուրգի հասկացությունը» ենթաթեման։ Գործարկեք տվյալ ենթաթեմայի մեթոդական հանձնարարականները։ Դիտեք №\(5\)՝ «Պնդում ցուցադրված բազմանիստի նկարի վերաբերյալ», առաջադրանքի վերաբերյալ տեղեկությունը և պատասխանեք հարցերին՝
 
1. Ո՞ր տեսակին է առնչվում տվյալ առաջադրանքը՝
 
 
2. Նշեք տվյալ առաջադրանքի բարդության աստիճանը.
 
 
3. Տվյալ առաջադրանքը կատարելու համար քանի՞ միավոր (♦) պետք է վաստակի աշակերտը, որպեսզի «Աշակերտների արդյունքները» հաշվետվության մեջ լավագույն արդյունքը լինի \(100\) %։
 
Պատասխանը գրառեք թվերով․