Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. «Ստուգողական աշխատանքներ» բաժինը դասարանի պորտֆոլիոյում Ուսուցիչն իմանում է, թե «Ստուգողական աշխատանքներ» բաժնում ինչպես տեսնի դասարանի ակտիվությունը և գրանցած հաջողությունները