Միքայել Սահակյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

24

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1298

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%