1. Հնչյունաբանություն

  1. Հայերենի հնչյունները և նրանց դասակարգումը

  2. Հայերենի ձայնավոր հնչյունները

  3. Հայերենի բաղաձայն հնչյունները

  4. Հայերենի երկհնչյունները

 2. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն

  1. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն: Է-ե ձայնավորների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  2. Օ-ո ձայնավորների արտասանությունը և գրությունը

  3. Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  4. Յ ձայնակապի արտասանությունը և գրությունը

  5. Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  6. Բ-Պ-Փ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը: Բ-Պ-Փ

  7. Գ-Կ-Ք բաղաձայն հնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  8. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  9. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  10. Ջ-ճ-չ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  11. Ղ-Խ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  12. Մ-Ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  13. Վ-Ֆ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  14. Ռ-ր բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  15. Զ-ս բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  16. Ժ-շ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  17. Հ-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  18. Եվ /և/-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  19. Կրկնակ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 3. Վանկ և շեշտ

  1. Վանկ