Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր արմատը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
4. Առանձնացրո՛ւ նույն արմատն ունեցող բառերը

Բարդություն միջին

4
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

5
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

5
7. Կազմի՛ր բառեր

Բարդություն բարդ

7
8. Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը

Բարդություն բարդ

6
9. Գտի՛ր արմատները, կազմի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար