1. Տրված բառաշարքում ո՞ր բառն է ավելորդ:
 
սահնակ, գեղասահք, սահուն, անսարք
 
Պատասխան.
 
2. Ապացուցի՛ր, որ հենց այդ բառն է ավելորդը: Ընտրի՛ր պատասխաններից մեկը:
  
Պատասխան.