1. Տրված բառաշարքում ո՞ր բառերն են իրար զույգ:
 
խոնարհություն, ընդհատակյա, հակառակորդ, հատակագիծ, գահաժառանգ
 
Հուշում. գրի՛ր առաջին բառը, գծի՛կ դիր, գրի՛ր երկրորդը, բառերի և նշանների միջև դի՛ր բացատներ:
 
Պատասխան.
 
2. Ինչո՞ւ հենց այդ բառերն ընտրեցիր: Նշի՛ր՝ տրված պատասխաններից ո՞րն է համապատասխանը:
 
Պատասխան.