1. Գլխարկի առաջամասը բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
 
 
Պատասխան.
 
 
2. Գտածդ բառը վերլուծի՛ր բառակազմորեն: Նախ գրի՛ր բառն ամբողջությամբ, հավասարման նշա՛ն դիր, գրի՛ր բառի առաջին բաղադրիչը, գումարման նշա՛ն դիր, գրի՛ր հաջորդ բաղադրիչը, ապա միջակետ դիր և գրի՛ր, թե բառն ինչ կազմություն ունի:
 
Նմուշ. ոսկեզօծ = ոսկի + ա + զ + օծ. բարդ բառ  
 
Պատասխան.