1. Գտի՛ր քնել, ննջել բառ/եր/ի հոմանիշը:
 
Հուշում: Բառը գրվում է հ-ով:
 
Պատասխան.
 
 
2. Գտածդ բառը վերլուծի՛ր բառակազմորեն ըստ նմուշ-օրինակի. խորհրդատու = խորհ + րդ /ուրդ/ + ա + տու. բարդածանցավոր բառ:
 
Պատասխան.