1. Գտի՛ր տրված բառերի արմատները:
 
 Պատասխան.
 
խորին -     
 
խորհել -       
 
2. Այդ արմատների միացումով ստացի՛ր բառ ըստ  կաղապարի 
 
արմատ + ա + արմատ + ուրդ = բարդածանցավոր բառ:
 
Պատասխան.