1. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն: Է-ե ձայնավորների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 2. Օ-ո ձայնավորների արտասանությունը և գրությունը

 3. Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

 4. Յ ձայնակապի արտասանությունը և գրությունը

 5. Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 6. Բ-Պ-Փ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը: Բ-Պ-Փ

 7. Գ-Կ-Ք բաղաձայն հնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 8. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 9. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 10. Ջ-ճ-չ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 11. Ղ-Խ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 12. Մ-Ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 13. Վ-Ֆ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 14. Ռ-ր բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 15. Զ-ս բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 16. Ժ-շ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 17. Հ-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

 18. Եվ /և/-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

 19. Կրկնակ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը