Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Լրացրո՛ւ արմատը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
4. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը

Բարդություն միջին

4
5. Անվանի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

4
7. Լրացրո՛ւ բառը

Բարդություն միջին

4
8. Կազմի՛ր բառ

Բարդություն միջին

4
9. Գտի՛ր և կազմի՛ր

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար