\(1.\) Տրված բառաշարքում ո՞ր բառն է ավելորդ:
 
սվվալ, տզզալ, վշշալ, անդորր
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Ապացուցի՛ր, որ ընտրածդ բառն ավելորդ է: Ընտրի՛ր տրված պատասխաններից մեկը: