Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ նույնարմատ բառերը:
 
ունևոր, ուղղաթիռ, ուղեգիծ, ուղղամիտ, փթթել, փտել
 
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը, գծի՛կ դիր, ապա գտածդ բառերը լրի՛վ գրիր, պահպանի՛ր հերթականությունը, բացա՛տ թող, օրինակ՝ գիր - գիրք, գրավոր
 
Պատասխան` :