\(1.\) Օձի հանած ձայնը բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Ներկայացրո՛ւ  ընտրածդ բառի բառակազմական պատկերը՝ ըստ նմուշ-օրինակի.
  
նմուշ. ծննդավայր = ծին + ունդ + ա + վայր. բարդածանցավոր բառ:
 
Պատասխան`